Ενδεικτικές εργασίες

  • Ανακαινίσεις μπάνιου, κουζίνας, σαλονιού, δωματίων ή ολόκληρου του σπιτιού
  • Αναπαλαιώσεις
  • Επισκευές κτιρίων
  • Κατασκευή / επισκευή - συντήρηση πισινών
  • Εργολαβίες
  • Πατητή τσιμεντοκονία